An Unofficial Keiji Haino Homepage -- VisualsAn Unofficial Keiji Haino Homepage


December 13, 2013 (Friday)
Sanhedrin
'Suki' no 5W1H release party

Performers:
Keiji Haino (vo,g)
Mitsuru Nasuno (b)
Tatsuya Yoshida (ds)
venue: Akihabara Club Goodman, Tokyo, Japan

photos by Takeshi Goda
Return to An Unofficial Keiji Haino Homepage.