An Unofficial Keiji Haino Homepage -- VisualsAn Unofficial Keiji Haino Homepage


November 25, 2013 (Friday)

Performers:
Shun Sakai (vo)
Keiji Haino (vo,g)
Takashi Seo (b)
venue: Shinjuku Pit Inn, Tokyo, Japan

photos by Takeshi Goda


Return to An Unofficial Keiji Haino Homepage.