An Unofficial Keiji Haino Homepage -- VisualsAn Unofficial Keiji Haino Homepage


Wednesday October 21, 2015
Ryonosuke Sakaguchi Album Release Live

Keiji Haino (vo, g)
with: Teashi Kuchibiru / Ryonosuke Sakaguchi


venue: Higashi Koenji UFO Club, Tokyo, JAPANphotos by Takeshi GodaReturn to An Unofficial Keiji Haino Homepage.