An Unofficial Keiji Haino Homepage -- VisualsAn Unofficial Keiji Haino Homepage


Friday September 25, 2015


Keiji Haino (vo, g, etc.) + Gunjogacrayon: Tadashi Kumihara (g), Takashi Maeda (b), Atsushi Miyagawa (ds), Kanji Nakao (sax)
with: Lapiz Trio / Taiga Yamazaki Group


venue: Koenji Club Mission's, Tokyo, JAPANphotos by Takeshi GodaReturn to An Unofficial Keiji Haino Homepage.