An Unofficial Keiji Haino Homepage -- VisualsAn Unofficial Keiji Haino Homepage


January 27, 2012
Fushitsusha (Keiji Haino (g) + Mitsuru Nasuno (b) + Ikuro Takahashi (ds))
Higashi-koenji UFO CLUB
photos by Takeshi Goda


Return to An Unofficial Keiji Haino Homepage.